۱۴۰۲-۰۱-۰۹ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

✅ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم – ماه مبارک رمضان

⏰ تاریخ: ۹ فروردین ماه ۱۴۰۲

🎙 …

۱۴۰۲-۰۱-۰۸ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

✅ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم – ماه مبارک رمضان

⏰ تاریخ: ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲

🎙 …

۱۴۰۲-۰۱-۰۷ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

✅ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم – ماه مبارک رمضان

⏰ تاریخ: ۷ فروردین ماه ۱۴۰۲

🎙 …

1 2 3 160