۱۴۰۰-۱۱-۰۱ جلسه هیات قرآن و عترت(ع)

✅ جلسه هیات قرآن و عترت علیهم السلام

⏰ تاریخ: ۱ بهمن ماه ۱۴۰۰

🎙 مدرس: استاد احمدرضا …

۱۴۰۰-۱۰-۳۰ جلسه هیات قرآن و عترت(ع)

✅ جلسه هیات قرآن و عترت علیهم السلام

⏰ تاریخ: ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

🎙 مدرس: استاد احمدرضا …

۱۴۰۰-۱۰-۲۷ جلسه تصویر سازی از صدر اسلام

✅ سلسله جلسات تصویر سازی از صدر اسلامجلسه ۲۷

با تکیه بر حیات شریف حضرت

1 2 3 74