شما اینجا هستید : خانه  »  ۱۴۰۱جلسات مناسبتیجلسات هیات قرآن و عترتسوره مبارکه توبهماه محرم الحرامهانی چیت چیان   »   ۱۴۰۱-۰۵-۱۷ جلسات هیات قرآن و عترت(ع) – دهه اول محرم

۱۴۰۱-۰۵-۱۷ جلسات هیات قرآن و عترت(ع) – دهه اول محرم

✅ جلسات هیات قرآن و عترت علیهم السلام – ۴ جلسه

⏰ تاریخ: ۱۴ تا ۱۷ مردادماه ۱۴۰۱

? مدرس: آقای هانی چیت چیان

? موضوع: برائت، محور استحکام بخشی در حکومت دینی (نگاهی به سوره مبارکه توبه)

? موضوعات مطرح شده در این جلسه: