۱۳۹۷-۰۷-۲۲ جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران

جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران

⏰ تاریخ: ۲۲ مهرماه ۱۳۹۷

? موضوعات مطرح شده در این جلسه:

– کاهش درد م

۱۳۹۷-۰۷-۱۵ جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران

جلسه هسته پژوهشی قرآن و روانشناسی دانشگاه تهران

⏰ تاریخ: ۱۵ مهرماه ۱۳۹۷

? موضوعات مطرح شده در این جلسه:

– بخش اول . ک

۱۳۹۷-۰۶-۲۱ جلسات هیات قرآن و عترت(ع)

✅ جلسات هیات قرآن و عترت علیهم السلام

⏰ تاریخ ارائه: ۲۱ شهریورماه لغایت ۲۵ مهرماه ۱۳۹۷

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? در محضر س…

۱۳۹۷-۰۴-۲۰ جلسات هیات قرآن و عترت(ع)

✅ جلسات هیات قرآن و عترت علیهم السلام

⏰ تاریخ ارائه: ۲۰ تیرماه ماه لغایت ۷ شهریورماه ۱۳۹۷

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? در محض…

۱۳۹۷-۰۱-۲۲ جلسات هیات قرآن و عترت(ع)

✅ جلسات هیات قرآن و عترت علیهم السلام

⏰ تاریخ ارائه: ۲۲ فروردین ماه لغایت ۱۳ تیرماه ۱۳۹۷

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? در محضر …

1 185 186 187 188