شما اینجا هستید : خانه  »  ۱۳۹۹استاد احمدرضا اخوتتدبر در دعادعای عرفه امام حسین علیه السلام   »   ۱۳۹۹-۰۵-۰۹ جلسه شرح دعای عرفه امام حسین

۱۳۹۹-۰۵-۰۹ جلسه شرح دعای عرفه امام حسین

جلسه ویژه

✅ جلسه شرح دعای عرفه امام حسین علیه السلام

⏰ تاریخ: ۹ مردادماه ۱۳۹۹

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? موضوعات مطرح شده در این جلسه:
– بررسی محتوایی دعا از منظر انواع تقسیم بندی های موضوعی (حدود ۴ نوع)
– ایراد بیاناتی مهم در باب بیعت با امام
– بیانی بر اهمیت تعیین برنامه تدبر اعضای مجمع