۱۳۹۹-۰۶-۰۹ جلسه هیات قرآن و عترت(ع)

جلسه ویژه

✅ جلسه هیات قرآن و عترت علیهم السلام

⏰ تاریخ: ۹ شهریورماه ۱۳۹۹ – صبح روز عاشورا

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? موضوع: شناخت عوا…

۱۳۹۹-۰۶-۰۸ جلسه هیات قرآن و عترت(ع)

جلسه ویژه

✅ جلسه هیات قرآن و عترت علیهم السلام

⏰ تاریخ: ۸ شهریورماه ۱۳۹۹ – صبح روز تاسوعا

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? موضوع: شناخت عوا…

۱۳۹۹-۰۶-۰۷ جلسه هیات قرآن و عترت(ع)

جلسه ویژه

✅ جلسه هیات قرآن و عترت علیهم السلام

⏰ تاریخ: ۷ شهریورماه ۱۳۹۹ – صبح روز ۸ محرم

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? موضوع: شنا…

1 174 175 176 177 178 188