مطالب مرتبط با : کاظم رجبعلی

۱۴۰۱-۰۶-۲۸ جلسه تصویر سازی از صدر اسلام

✅ سلسله جلسات تصویر سازی از صدر اسلامجلسه ۵۳

با تکیه بر حیات شریف حضرت

۱۴۰۱-۰۶-۲۳ جلسات هیات قرآن و عترت(ع) – اربعین حسینی

جلسه ویژه

✅ جلسات هیات قرآن و عترت علیهم السلام – ایام اربعین حسینی

⏰ تاریخ: ۲۳ تا ۲۶ شهریورماه …

۱۴۰۱-۰۶-۱۴ جلسه تصویر سازی از صدر اسلام

✅ سلسله جلسات تصویر سازی از صدر اسلامجلسه ۵۲

با تکیه بر حیات شریف حضرت

۱۴۰۱-۰۶-۰۷ جلسه تصویر سازی از صدر اسلام

✅ سلسله جلسات تصویر سازی از صدر اسلامجلسه ۵۱

با تکیه بر حیات شریف حضرت

۱۴۰۱-۰۵-۳۱ جلسه تصویر سازی از صدر اسلام

✅ سلسله جلسات تصویر سازی از صدر اسلامجلسه ۵۰

با تکیه بر حیات شریف حضرت

1 2 3 17