اولوا العلم

سایت رسمی انتشار محتوای آموزشی، مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت علیهم السلام دانشگاه تهران

نشست های حال و هوای محمدی

فهرست جلسات

۱۴۰۱-۰۷-۲۴ نشست حال و هوای محمدی

✅ سلسله نشست های حال و هوای محمدی

⏰ تاریخ: ۲۴ مهرماه ۱۴۰۱

? مدرس: آقای کاظم رجبعلی

? در محضر سوره مبارکه محمد – جلسه سوم…

۱۴۰۱-۰۷-۲۳ نشست حال و هوای محمدی

✅ سلسله نشست های حال و هوای محمدی

⏰ تاریخ: ۲۳ مهرماه ۱۴۰۱

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? در محضر سوره مبارکه محمد – جلسه د…

۱۴۰۱-۰۷-۲۲ نشست حال و هوای محمدی

✅ سلسله نشست های حال و هوای محمدی

⏰ تاریخ: ۲۲ مهرماه ۱۴۰۱

? مدرس: آقای هانی چیت چیان

? در محضر سوره مبارکه محمد – جلسه او…

فهرست جلسات