اولوا العلم

سایت رسمی انتشار محتوای آموزشی، مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت علیهم السلام دانشگاه تهران

تعقیبات نماز صبح

فهرست جلسات

۱۳۹۹-۰۷-۰۳ کارگاه صحیفه فاطمیه

✅ کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها

⏰ تاریخ: ۳ مهرماه ۱۳۹۹

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? تشخیص اوقات در مکتب حضرت صدیقه طاه…

۱۳۹۹-۰۶-۲۷ کارگاه صحیفه فاطمیه

✅ کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها

⏰ تاریخ: ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۹

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? تشخیص اوقات در مکتب حضرت صدیق…

۱۳۹۹-۰۶-۲۰ کارگاه صحیفه فاطمیه

✅ کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها

⏰ تاریخ: ۲۰ شهریورماه ۱۳۹۹

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? تشخیص اوقات در مکتب حضرت صدیق…

۱۳۹۹-۰۶-۱۳ کارگاه صحیفه فاطمیه

✅ کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها

⏰ تاریخ: ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۹

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? تشخیص اوقات در مکتب حضرت صدیق…

۱۳۹۹-۰۲-۳۱ کارگاه صحیفه فاطمیه

✅ کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها

⏰ تاریخ: ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ – شب ۲۷ ماه مبارک رمضان

? مدرس: استاد احمدرضا اخو…

۱۳۹۹-۰۲-۲۷ کارگاه صحیفه فاطمیه

✅ کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها

⏰ تاریخ: ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ – شب ۲۳ ماه مبارک رمضان

? مدرس: استاد احمدرضا اخو…

فهرست جلسات