اولوا العلم

سایت رسمی انتشار محتوای آموزشی، مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت علیهم السلام دانشگاه تهران

۱۴۰۲

فهرست جلسات

۱۴۰۲-۱۲-۲۴ کارگاه صحیفه فاطمیه

✅ کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها

⏰ تاریخ: ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۲

🎙 مدرس: استاد احمدرضا اخوت

📖 موضوع جلسه: طرح درس نویسی براس…

۱۴۰۲-۱۲-۲۲ جلسات قرآن، زندگی

✅ جلسات قرآن، زندگی – ویژه برنامه ماه مبارک رمضان

⏰ تاریخ شروع جلسات: ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۲

🎙 مدرس: مربیان نهضت تدبر قرآن …

۱۴۰۲-۱۲-۲۲ جلسات آیه های ایمان

✅ جلسات آیه های ایمان – ویژه برنامه ماه مبارک رمضان

⏰ تاریخ شروع جلسات: ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۲

🎙 مدرس: آقای دکتر صادق عباسی…

۱۴۰۲-۱۲-۲۲ جلسات ز تو دلربا شنیدن

✅ جلسات ز تو دلربا شنیدن – ویژه برنامه ماه مبارک رمضان

⏰ تاریخ شروع جلسات: ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۲

🎙 مدرس: خانم دکتر انسیه بر…

فهرست جلسات