اولوا العلم

سایت رسمی انتشار محتوای آموزشی، مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت علیهم السلام دانشگاه تهران

سوره مبارکه ملک

فهرست جلسات

۱۴۰۲-۰۲-۲۷ جلسه هیات قرآن و عترت(ع)

✅ جلسه هیات قرآن و عترت علیهم السلام

⏰ تاریخ: ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

🎙 مدرس: استاد احمدرضا اخوت

📖 در محضر سوره مبارکه ملک ̵…

۱۴۰۲-۰۲-۲۰ جلسه هیات قرآن و عترت(ع)

✅ جلسه هیات قرآن و عترت علیهم السلام

⏰ تاریخ: ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

🎙 مدرس: استاد احمدرضا اخوت

📖 در محضر سوره مبارکه ملک ̵…

۱۴۰۲-۰۲-۱۳ جلسه هیات قرآن و عترت(ع)

✅ جلسه هیات قرآن و عترت علیهم السلام

⏰ تاریخ: ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

🎙 مدرس: استاد احمدرضا اخوت

📖 در محضر سوره مبارکه ملک ̵…

فهرست جلسات