مطالب مرتبط با : سوره مبارکه مائده

۱۴۰۰-۰۷-۰۵ جلسات هیات قرآن و عترت(ع) – اربعین حسینی

جلسه ویژه

✅ جلسات هیات قرآن و عترت علیهم السلام – ویژه اربعین حسینی

⏰ تاریخ: ۵ مهرماه ۱۴۰۰

🎙 …

۱۴۰۰-۰۷-۰۴ جلسات هیات قرآن و عترت(ع) – اربعین حسینی

جلسه ویژه

✅ جلسات هیات قرآن و عترت علیهم السلام – ویژه اربعین حسینی

⏰ تاریخ: ۴ مهرماه ۱۴۰۰

🎙 …

۱۴۰۰-۰۷-۰۳ جلسات هیات قرآن و عترت(ع) – اربعین حسینی

جلسه ویژه

✅ جلسات هیات قرآن و عترت علیهم السلام – ویژه اربعین حسینی

⏰ تاریخ: ۳ مهرماه ۱۴۰۰

🎙 …

۱۴۰۰-۰۷-۰۲ جلسات هیات قرآن و عترت(ع) – اربعین حسینی

جلسه ویژه

✅ جلسات هیات قرآن و عترت علیهم السلام – ویژه اربعین حسینی

⏰ تاریخ: ۲ مهرماه ۱۴۰۰

🎙 …