اولوا العلم

سایت رسمی انتشار محتوای آموزشی، مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت علیهم السلام دانشگاه تهران

مجموعه کارگاه های فصل نو شدن

فهرست جلسات

۱۴۰۱-۰۱-۳۱ فرزند باعرضه من

✅  کارگاه های فرزند با عرضه من

▫️ از مجموعه برنامه های فصل نو شدن (ویژه برنامه ماه مبارک رمضان)

⏰ تاریخ: ۳۱ فروردین و ۷ ادری…

۱۴۰۱-۰۱-۲۰ قرآن کتاب شگفتانه

✅  جلسات قرآن کتاب شگفتانه

▫️ از مجموعه برنامه های فصل نو شدن (ویژه برنامه ماه مبارک رمضان)

⏰ تاریخ: شنبه های ماه مبارک رم…

۱۴۰۱-۰۱-۱۶ جلسات مادران قرآنی

✅  جلسات مادران قرآنی

▫️ از مجموعه برنامه های فصل نو شدن (ویژه برنامه ماه مبارک رمضان)

⏰ تاریخ: روزهای فرد ماه مبارک رمضا…

فهرست جلسات