مطالب مرتبط با : سوره مبارکه حج

۱۴۰۰-۰۶-۰۶ جلسه هیات قرآن و عترت(ع)

✅ جلسه هیات قرآن و عترت علیهم السلام

⏰ تاریخ: ۶ شهریورماه ۱۴۰۰

🎙 مدرس: استاد احمدرضا اخوت…

۱۴۰۰-۰۶-۰۵ جلسه هیات قرآن و عترت(ع)

✅ جلسه هیات قرآن و عترت علیهم السلام

⏰ تاریخ: ۵ شهریورماه ۱۴۰۰

🎙 مدرس: استاد احمدرضا اخوت…

۱۴۰۰-۰۶-۰۴ جلسه هیات قرآن و عترت(ع)

✅ جلسه هیات قرآن و عترت علیهم السلام

⏰ تاریخ: ۴ شهریورماه ۱۴۰۰

🎙 مدرس: استاد احمدرضا اخوت…