اولوا العلم

سایت رسمی انتشار محتوای آموزشی، مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت علیهم السلام دانشگاه تهران

تعقیبات روزانه

فهرست جلسات

۱۴۰۰-۰۷-۰۸ کارگاه صحیفه فاطمیه

✅ کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها

⏰ تاریخ: ۸ مهرماه ۱۴۰۰

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? تشخیص اوقات در مکتب حضرت صدیقه طاه…

۱۴۰۰-۰۷-۰۱ کارگاه صحیفه فاطمیه

✅ کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها

⏰ تاریخ: ۱ مهرماه ۱۴۰۰

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? تشخیص اوقات در مکتب حضرت صدیقه طاه…

۱۴۰۰-۰۶-۲۵ کارگاه صحیفه فاطمیه

✅ کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها

⏰ تاریخ: ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۰

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? تشخیص اوقات در مکتب حضرت صدیق…

۱۴۰۰-۰۶-۱۸ کارگاه صحیفه فاطمیه

✅ کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها

⏰ تاریخ: ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۰

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? تشخیص اوقات در مکتب حضرت صدیق…

۱۴۰۰-۰۶-۱۱ کارگاه صحیفه فاطمیه

✅ کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها

⏰ تاریخ: ۱۱ شهریورماه ۱۴۰۰

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? تشخیص اوقات در مکتب حضرت صدیق…

۱۴۰۰-۰۶-۰۴ کارگاه صحیفه فاطمیه

✅ کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها

⏰ تاریخ: ۴ شهریورماه ۱۴۰۰

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? تشخیص اوقات در مکتب حضرت صدیقه …

فهرست جلسات