اولوا العلم

سایت رسمی انتشار محتوای آموزشی، مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت علیهم السلام دانشگاه تهران

فهرست جلسات

۱۳۹۹-۰۱-۱۴ کارگاه صحیفه فاطمیه

✅ کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها

⏰ تاریخ: ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۹

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? حرزهای حضرت فاطمه زهرا سلام …

۱۳۹۹-۰۱-۰۷ کارگاه صحیفه فاطمیه

✅ کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها

⏰ تاریخ: ۷ فروردین ماه ۱۳۹۹

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? حرزهای حضرت فاطمه زهرا سلام ا…

فهرست جلسات