اولوا العلم

سایت رسمی انتشار محتوای آموزشی، مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت علیهم السلام دانشگاه تهران

تعقیبات نماز ظهر

فهرست جلسات

۱۳۹۹-۰۹-۲۷ کارگاه صحیفه فاطمیه

✅ کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها

⏰ تاریخ: ۲۷ آذرماه ۱۳۹۹

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? تشخیص اوقات در مکتب حضرت صدیقه طا…

۱۳۹۹-۰۷-۱۰ کارگاه صحیفه فاطمیه

✅ کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها

⏰ تاریخ: ۱۰ مهرماه ۱۳۹۹

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? تشخیص اوقات در مکتب حضرت صدیقه طا…

۱۳۹۹-۰۷-۰۳ کارگاه صحیفه فاطمیه

✅ کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها

⏰ تاریخ: ۳ مهرماه ۱۳۹۹

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? تشخیص اوقات در مکتب حضرت صدیقه طاه…

۱۳۹۹-۰۳-۰۸ کارگاه صحیفه فاطمیه

✅ کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها

⏰ تاریخ: ۸ خردادماه ۱۳۹۹

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? نظام حُسن سازی در مکتب نمازهای پ…

۱۳۹۹-۰۳-۰۳ کارگاه صحیفه فاطمیه

✅ کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها

⏰ تاریخ: ۳ خردادماه ۱۳۹۹ – شب عید سعید فطر

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? نظام حُس…

۱۳۹۹-۰۳-۰۲ کارگاه صحیفه فاطمیه

✅ کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها

⏰ تاریخ: ۲ خردادماه ۱۳۹۹ – شب ۲۹ ماه مبارک رمضان

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? نظ…

فهرست جلسات