شما اینجا هستید : خانه  »  ۱۴۰۰استاد احمدرضا اخوتجلسات منظومه رشدصدق گزینی   »   ۱۴۰۰-۰۳-۱۵ جلسات چگونه صادق شویم؟

۱۴۰۰-۰۳-۱۵ جلسات چگونه صادق شویم؟

جلسه ویژه
جلسات

✅ جلسات چگونه صادق شویم؟

⏰ تاریخ: ۱۵ و ۱۶ خردادماه ۱۴۰۰

🎙 مدرس: استاد احمدرضا اخوت

📖 سیر مراتب رسیدن به مقام صدق در مراحل رشد انسان

📝 موضوعات مطرح شده در این جلسه: