اولوا العلم

سایت رسمی انتشار محتوای آموزشی، مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت علیهم السلام دانشگاه تهران

تعقیبات نماز عصر

فهرست جلسات

۱۳۹۹-۰۷-۱۷ کارگاه صحیفه فاطمیه

✅ کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها

⏰ تاریخ: ۱۷ مهرماه ۱۳۹۹

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? تشخیص اوقات در مکتب حضرت صدیقه طا…

۱۳۹۹-۰۷-۱۰ کارگاه صحیفه فاطمیه

✅ کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها

⏰ تاریخ: ۱۰ مهرماه ۱۳۹۹

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? تشخیص اوقات در مکتب حضرت صدیقه طا…

۱۳۹۹-۰۴-۱۹ کارگاه صحیفه فاطمیه

✅ کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها

⏰ تاریخ: ۱۹ تیرماه ۱۳۹۹

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? نظام حُسن سازی در مکتب نمازهای پن…

۱۳۹۹-۰۴-۱۲ کارگاه صحیفه فاطمیه

✅ کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها

⏰ تاریخ: ۱۲ تیرماه ۱۳۹۹

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? نظام حُسن سازی در مکتب نمازهای پن…

۱۳۹۹-۰۴-۰۵ کارگاه صحیفه فاطمیه

✅ کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها

⏰ تاریخ: ۵ تیرماه ۱۳۹۹

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? نظام حُسن سازی در مکتب نمازهای پنج …

۱۳۹۹-۰۳-۲۹ کارگاه صحیفه فاطمیه

✅ کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها

⏰ تاریخ: ۲۹ خردادماه ۱۳۹۹

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? نظام حُسن سازی در مکتب نمازهای …

فهرست جلسات