اولوا العلم

سایت رسمی انتشار محتوای آموزشی، مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت علیهم السلام دانشگاه تهران

سوره مبارکه واقعه

فهرست جلسات

۱۴۰۱-۰۲-۲۸ جلسه هیات قرآن و عترت(ع)

✅ جلسه هیات قرآن و عترت علیهم السلام

⏰ تاریخ: ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? در محضر سوره مبارکه واقعه …

۱۴۰۱-۰۲-۲۱ جلسه هیات قرآن و عترت(ع)

✅ جلسه هیات قرآن و عترت علیهم السلام

⏰ تاریخ: ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? در محضر سوره مبارکه واقعه …

فهرست جلسات