مطالب مرتبط با : سرکار خانم دکتر ابوالحسنی

۱۴۰۱-۰۱-۱۵ ارائه سور مسبحات با رویکرد فعال‌سازی ظرفیت‌های وجودی

✅  جلسات ارائه سور مسبحات با رویکرد فعال‌سازی ظرفیت‌های وجودی

▫️ از مجموعه برنامه های فصل نو شدن