مطالب مرتبط با : ماه جمادی الثانیه

۱۴۰۰-۱۱-۰۳ جلسه هیات قرآن و عترت(ع)

✅ جلسه هیات قرآن و عترت علیهم السلام

⏰ تاریخ: ۳ بهمن ماه ۱۴۰۰

? مدرس: استاد احمدرضا …

۱۴۰۰-۱۱-۰۲ جلسه هیات قرآن و عترت(ع)

✅ جلسه هیات قرآن و عترت علیهم السلام

⏰ تاریخ: ۲ بهمن ماه ۱۴۰۰

? مدرس: استاد احمدرضا …

۱۴۰۰-۱۱-۰۱ جلسه هیات قرآن و عترت(ع)

✅ جلسه هیات قرآن و عترت علیهم السلام

⏰ تاریخ: ۱ بهمن ماه ۱۴۰۰

? مدرس: استاد احمدرضا …

۱۴۰۰-۱۰-۳۰ جلسه هیات قرآن و عترت(ع)

✅ جلسه هیات قرآن و عترت علیهم السلام

⏰ تاریخ: ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰

? مدرس: استاد احمدرضا …

۱۴۰۰-۱۰-۱۷ جلسه هیات قرآن و عترت(ع)

✅ جلسه هیات قرآن و عترت علیهم السلام

⏰ تاریخ: ۱۷ دی ماه ۱۴۰۰

? مدرس: استاد احمدرضا …

1 2 3 4