مطالب مرتبط با : نقش اسماء الهی در شکوفایی استعدادها

۱۴۰۱-۰۲-۱۲ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

✅ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم – ویژه ماه مبارک رمضان

⏰ تاریخ: ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱…

۱۴۰۱-۰۲-۱۱ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

✅ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم – ویژه ماه مبارک رمضان

⏰ تاریخ: ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱…

۱۴۰۱-۰۲-۱۰ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

✅ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم – ویژه ماه مبارک رمضان

⏰ تاریخ: ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱…

۱۴۰۱-۰۲-۰۹ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

✅ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم – ویژه ماه مبارک رمضان

⏰ تاریخ: ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱…

۱۴۰۱-۰۲-۰۸ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

✅ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم – ویژه ماه مبارک رمضان

⏰ تاریخ: ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱…

1 2 3 6