مطالب مرتبط با : ماه شعبان

۱۴۰۰-۰۱-۰۹ جلسات هیات قرآن و عترت(ع) – نیمه شعبان

✅ جلسات هیات قرآن و عترت(ع) و مدرسه سفیران قرآن – ویژه نیمه شعبان

⏰ تاریخ: ۹، ۱۰ …