اولوا العلم

سایت رسمی انتشار محتوای آموزشی، مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت علیهم السلام دانشگاه تهران

۱۳۹۶

فهرست جلسات

۱۳۹۶-۰۳-۰۱ حج و اسرار آن

✅ مجموعه صوت حج و اسرار آن – ۴۵ فایل صوتی به همراه نسخه مکتوب

⏰ تاریخ: ۱ خردادماه ۱۳۹۶

? سخنران: حاج آقای سعادت فر

? مجمو…

فهرست جلسات