مطالب مرتبط با : سُوَر مسبحات با رویکرد خودشناسی

۱۴۰۱-۰۱-۱۵ ارائه سور مسبحات با رویکرد فعال‌سازی ظرفیت‌های وجودی

✅  جلسات ارائه سور مسبحات با رویکرد فعال‌سازی ظرفیت‌های وجودی

▫️ از مجموعه برنامه های فصل نو شدن