اولوا العلم

سایت رسمی انتشار محتوای آموزشی، مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت علیهم السلام دانشگاه تهران

دعای حیات طیبه

فهرست جلسات

۱۴۰۰-۰۵-۰۶ اردوی علمی مشهد مقدس

جلسات اردوی علمی مشهد مقدس – مردادماه ۱۴۰۰

⏰ تاریخ: ۶ و ۷ مردادماه ۱۴۰۰

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? بررسی دعای حیات

فهرست جلسات