اولوا العلم

سایت رسمی انتشار محتوای آموزشی، مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت علیهم السلام دانشگاه تهران

فهرست جلسات

۱۴۰۰-۰۳-۱۵ جلسات چگونه صادق شویم؟

✅ جلسات چگونه صادق شویم؟

⏰ تاریخ: ۱۵ و ۱۶ خردادماه ۱۴۰۰

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? سیر مراتب رسیدن به مقام صدق در مراحل رشد ا…

فهرست جلسات