اولوا العلم

سایت رسمی انتشار محتوای آموزشی، مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت علیهم السلام دانشگاه تهران

سوره مبارکه احقاف

فهرست جلسات

۱۴۰۰-۰۲-۲۹ جلسه هیات قرآن و عترت(ع)

✅ جلسه هیات قرآن و عترت علیهم السلام

⏰ تاریخ: ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? در محضر سوره مبارکه احقاف …

۱۴۰۰-۰۲-۲۲ جلسه هیات قرآن و عترت(ع)

✅ جلسه هیات قرآن و عترت علیهم السلام

⏰ تاریخ: ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? در محضر سوره مبارکه احقاف …

۱۴۰۰-۰۲-۱۵ جلسه هیات قرآن و عترت(ع)

✅ جلسه هیات قرآن و عترت علیهم السلام

⏰ تاریخ: ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? در محضر سوره مبارکه احقاف …

فهرست جلسات