مطالب مرتبط با : دوره فعل الله

۱۴۰۲-۰۲-۰۱ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

✅ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم – ماه مبارک رمضان

⏰ تاریخ: ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

🎙 …

۱۴۰۲-۰۱-۳۱ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

✅ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم – ماه مبارک رمضان

⏰ تاریخ: ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۲

🎙 …

۱۴۰۲-۰۱-۳۰ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

✅ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم – ماه مبارک رمضان

⏰ تاریخ: ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۲

🎙 …

1 2 3 6