مطالب مرتبط با : دوره شاکله شناسی

۱۴۰۲-۰۲-۳۰ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

✅ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

⏰ تاریخ: ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

🎙 مدرس: استاد احمدرضا اخوت…

۱۴۰۲-۰۲-۲۳ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

✅ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

⏰ تاریخ: ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

🎙 مدرس: استاد احمدرضا اخوت…