مطالب مرتبط با : دوره توحید در مراتب رشد

۱۴۰۲-۰۱-۰۴ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

✅ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم – ماه مبارک رمضان

⏰ تاریخ: ۴ فروردین ماه ۱۴۰۲

🎙 …

۱۴۰۲-۰۱-۰۳ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

✅ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم – ماه مبارک رمضان

⏰ تاریخ: ۳ فروردین ماه ۱۴۰۲

🎙 …

۱۴۰۱-۱۲-۲۰ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

✅ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

⏰ تاریخ: ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۱

🎙 مدرس: استاد احمدرضا اخوت

📖 …

۱۴۰۱-۱۲-۱۳ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

✅ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

⏰ تاریخ: ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۱

🎙 مدرس: استاد احمدرضا اخوت

📖 …

۱۴۰۱-۱۲-۰۶ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

✅ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

⏰ تاریخ: ۶ اسفندماه ۱۴۰۱

🎙 مدرس: استاد احمدرضا اخوت

📖 …

1 2 3 6