مطالب مرتبط با : تاریخ‌دانی و گذشته‌خوانی

۱۴۰۰-۰۲-۲۴ جلسه تاریخ‌دانی و گذشته‌خوانی در قرآن کریم

✅ جلسه تاریخ‌دانی و گذشته‌خوانی در قرآن کریم – جلسه هشتم

⏰ تاریخ: ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

? …

۱۴۰۰-۰۲-۲۳ جلسه تاریخ‌دانی و گذشته‌خوانی در قرآن کریم

✅ جلسه تاریخ‌دانی و گذشته‌خوانی در قرآن کریم – جلسه هفتم

⏰ تاریخ: ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

? …

۱۴۰۰-۰۲-۲۱ جلسه تاریخ‌دانی و گذشته‌خوانی در قرآن کریم

✅ جلسه تاریخ‌دانی و گذشته‌خوانی در قرآن کریم – جلسه پنجم

⏰ تاریخ: ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

? …

۱۴۰۰-۰۲-۲۰ جلسه تاریخ‌دانی و گذشته‌خوانی در قرآن کریم

✅ جلسه تاریخ‌دانی و گذشته‌خوانی در قرآن کریم – جلسه چهارم

⏰ تاریخ: ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

? …

1 2