مطالب مرتبط با : رهبر نوجوان

۱۴۰۱-۰۱-۳۱ جلسه شیوه‌های بیان حق به دیگران – شب قدر

✅ جلسه شیوه‌های بیان حق به دیگران – شب اول قدر

⏰ تاریخ: ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱

? …