اولوا العلم

سایت رسمی انتشار محتوای آموزشی، مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت علیهم السلام دانشگاه تهران

تعقیبات نماز مغرب

فهرست جلسات

۱۳۹۹-۰۵-۳۰ کارگاه صحیفه فاطمیه

✅ کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها

⏰ تاریخ: ۳۰ مردادماه ۱۳۹۹

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? 《بررسی محورهای چهارگانه دعا د…

۱۳۹۹-۰۵-۰۲ کارگاه صحیفه فاطمیه

✅ کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها

⏰ تاریخ: ۲ مردادماه ۱۳۹۹

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? بررسی محورهای چهارگانه دعا در ت…

۱۳۹۹-۰۴-۲۶ کارگاه صحیفه فاطمیه

✅ کارگاه صحیفه فاطمیه سلام الله علیها

⏰ تاریخ: ۲۶ تیرماه ۱۳۹۹

? مدرس: استاد احمدرضا اخوت

? بررسی محورهای چهارگانه دعا در تع…

فهرست جلسات