شما اینجا هستید : خانه

مطالب مرتبط با : دوره برنامه ریزی

۱۴۰۲-۱۲-۱۹ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

✅ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

⏰ تاریخ: ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۲

🎙 مدرس: استاد احمدرضا اخوت

📖 دوره برنامه ریزی – جلسه هشتم و پ…

۱۴۰۲-۱۱-۲۸ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

✅ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

⏰ تاریخ: ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲

🎙 مدرس: استاد احمدرضا اخوت

📖 دوره برنامه ریزی – جلسه هفتم

🔸 مو…

۱۴۰۲-۱۱-۱۴ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

✅ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

⏰ تاریخ: ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۲

🎙 مدرس: استاد احمدرضا اخوت

📖 دوره برنامه ریزی – جلسه ششم

🔸 موض…

۱۴۰۲-۱۰-۳۰ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

✅ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

⏰ تاریخ: ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲

🎙 مدرس: استاد احمدرضا اخوت

📖 دوره برنامه ریزی – جلسه پنجم

🔸 موضو…

۱۴۰۲-۱۰-۲۳ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

✅ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

⏰ تاریخ: ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲

🎙 مدرس: استاد احمدرضا اخوت

📖 دوره برنامه ریزی – جلسه چهارم

🔸 موض…

۱۴۰۲-۱۰-۱۶ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

✅ سلسله جلسات در محضر قرآن کریم

⏰ تاریخ: ۱۶ دی ماه ۱۴۰۲

🎙 مدرس: استاد احمدرضا اخوت

📖 دوره برنامه ریزی – جلسه سوم

🔸 موضوع…

1 2